دام زند - گوسفند زنده - عرضه دام بهداشتی

گوسفند زنده یک نوع دام است که داری چندین ویژگی براي پرورش مي باشد و به خصوص از باب توليد پشم، پوست و گوشت،‌شير ، و توليد مثل از اهميت خاصی برخوردار است. در ميان این همه صفات مفید گفته شده ویژگی زاد و ولد آن از اهميت خیلی بالایی برخوردار است. اندازه توليد گوشت نيز به موازات صفت زاد و ولد از جمله صفات ارزشمند اقتصادي و فروش گوسفند زنده به شمار مي آيد.

در تغذیه گوسفندان چریدن شامل مجموعه ای از مراحلی است که با این کار، گوسفند توان برای ادامه زندگی خود از علوفه  بدست می آورد. چریدن در محوطه باز برای پرورش دهنده بار اقصادی هم دارد ، هنگامی سود زیادی دارد که علوفه خیلی زیادی، چراگاه داشته باشد.

نکته ی قابل توجه این است که چوپان باید از روش های مطلوب استفاده چراگاه مطلع باشد ، تا بتوانند به طور دائم از این علوفه طبیعی برای دام هایش استفاده کند و خطری ریشه ها را تهدید نکند تا مشکلی به وجود نیاید.

انواع چراگاه

مراتع مختلف ، بستگی به کاشته دست انسان یا خود رو بودن دارند. دام داران گیاهانی از قبیل : یونجه ، شبدر   ، ذرت کاشت میکنند که برای تغذیه دام زنده مناسب است ، که نوع اول را مصنوعی و بعدی را طبیعی گویند.

  • مرتع پر درخت : پر از درخت هستند که طبیعی رشد کرده اند . چراگاه مناسبی ، برای تغذیه از آنها استفاده خواهد شد در صورتیکه فاصله ی درخت ها از هم زیاد باشد و کاملاَ با فاصله باشد ، طوریکه نور از لای آنها رد بشود و امکان رشد علوفه وجود داشته باشد.
  • مراتع بدون درخت : درخت و درخچه ندارد.
  • شامل گیاهان علفی و بوته های یکساله و چندساله هستند.
  • مراتعی که گوسفندان دوست دارند : بیشتر کوهستانی است ، که در ناحیه ی نیمه خشک و نیمه مرطوب معمولا دیده میشوند .
  • مراحل چرای گوسفند :
  • چرای باز : گوسفندان در تمام طول سال مشغول چرا هستند. نخست به خوردن علف در قسمت های مرغوب سپس به قسمت های دیگر میروند و یکنواخت عمل نمی کنند.
  • چرای بسته : چوپان سعی در تقسیم کردن چراگاه به ابعاد مختلف میکند.

برای این کار مراحلی وجود دارد :

صبر میکند علوفه ها رشد کنند و گوسفند های خود را برای چریدن رها میکند. گوسفندان را دو سال به چراگاهی که در ذهن دارد نمیبرد تا به چراگاه استراحت دهد تا چراگاه بتواند خود را آماده کند .زمین ها را قطعه قطعه می کند، هر قطعه را نوبتی برای مدتی برای چریدن در اختیار قرار می دهد تا باقی زمین ها بتوانند خود را ترمیم کنند و

ترکیب تمام روش ها : میتواند باتوجه به شرایط آب و هوایی و … هرکدام و یا ترکیبی از روشها انتخاب کند.