دام زند - گوسفند زنده - عرضه دام بهداشتی

در هنگام خرید دام زنده ، یکی از مواردی که باید بدان توجه نمود ، تشخیص سن گوسفند می باشد. برای مشخص شدن سن گوسفند زنده از راه شمارش تعداد شیارها روی شاخ گوسفند می توان کمک گرفت. از آنجایی که تعداد کمی از گوسفندان شاخ دارند روش بهتر شمردن تعداد، شکل و زمان رویش دندان گوسفند می باشد.

گوسفند حیوان اهلی شده و حلال گوشت  است ، که دامداران آنها را برای اهداف گوناگونی من جمله ، استفاده از گوشت ، پشم ، پوست و …آن می پرورانند .

نژاد هایی که به طور رایج دامپروران برای پرورش گوسفندان انتخاب می نمایند یا گوشتی هستند و یا زایشی یا به دلیل پشم مرغوب آن ها را پرورش می دهند . دسته 1 ، هدف پرورش گوسفندانی است که بتوانند بیشتر از سایر هم نوعان خود تولید مثل کنند و یا چند قلو زا باشند و هدف از انتخاب دسته 2 ، این هست که نژاد این نوع از گوسفندان می توانند وزن بیشتری از دیگر گوسفندان داشته باشند و فربه تر شوند و به همان اندازه نیز  گوشت بیشتری تولید کنند .

هنگام زاییده شدن، بره های بدون دندان یک هفته بعد از تولد دندان های شیری شان نمایان میشود. بره در سن یک تا دو ماهگی هشت دندان شیری دارد. پس از دو ماهگی دندان های شیری رشد کرده و آرواره ی پایین قابل مشاهده است.

دندان های شیری پس از هجده ماهگی شروع به افتادن میکنند که دندان های بالغ جایگزین میشوند. در دوازده تا نوزده ماهگی گوسفند شش دندان شیری و دو دندان بالغ را دارا میباشد. در سن هجده  تا بیست و چهار ماهگی نیز چهار دندان شیری میماند و دو دندان ثنایای مرکزی و دو دندان ثنایای میانی دیده میشوند. در دو سالگی گوسفند شش دندان بالغ خواهد داشت. در این سن دندان آسیای ششم میروید. در بیست و شش ماهگی اولین دندان شیری آسیا با دندان بالغ تعویض میگردد. از بیست و شش ماهگی تا سی ماهگی دندان میانی اول ظاهر میشود و بعد در دو سال و نه ماهگی با پیش ها هم سطح میشوند. تا سن دو سال و ده ماهگی دندان های شیری آسیا ریخته شده و با دندان های بالغ عوض می شوند. در سن دو سال و شش ماهگی دندان های میانی دوم هم روییده و گوشه ها در سن سه سالگی میروید. پس از روییدن گوشه ها رویش دندانها تمام و دهان تخت میشود.

در گوسفندان بالغ ظاهر دندان ها در نیمه فک: دندان های ثنایا ۰/۴، دندان های انیاب ۰/۰، دندان های آسیای کوچک ۳/۳، دندان های آسیای بزرگ ۳/۳

از سن سه سال و شش ماهگی دندان های گوسفند شروع به سایش میکنند و درپنج سالگی این سایش بیشتر میشود. در هشت سالگی دندانها گرد میشود. پس ازشش سالگی دندانها شروع به افتادن میکنند که اصطلاحا به گوسفند شش ساله دندان شکسته هم میگویند.

دامداری آذربایجان با سابقه چندین ساله در زمینه فروش گوسفند زنده و عرضه دام بهداشتی ، آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می باشد.