دام زند - گوسفند زنده - عرضه دام بهداشتی

گوسفندان و اصولا تمامی نوع های دام زنده و سالم انواع مختلفی دارند. یکی از  نژادهای برتر در بین انواع گوسفند زنده، گوسفند رومانوف است. این نوع از گوسفندان در مناطق سرد بهتر زندگی می کنند. این نوع نژاد از گوسفندان در اروپای شمالی زندگی می کند. رنگ گوسفندان رومانوفی در زول زمان تغییر می یابد، به گونه ای که بره های زنده رومانوف در هنگام تولد سیاه رنگ و با گذشت زمان رنگشان به خاکستری تبدیل می شود. وزن قوچ های رومانوفی بین پنجاه و پنج تا هشتاد کیلو و میش ها چهل تا پنجاه کیلوگرم هستند. اغلب گوسفندان رومانوفی دم کوتاه و پا بلند می باشند.

گوسفندان زنده رومانوفی از لحاظ ژنی، نژاد برتر و خالص هستند. زیرا بدون دست و دخالت انسان به صورت طبیعی به وجود آمده اند و دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند. این نوع از دام های زنده علاوه بر اروپای شمالی، در مناطقی چون: انگلیسی و آمریکای شمالی  نیز زندگی می کنند.

افرادی که پرورش گوسفنداری معمولی را دارند نمی توانند از گوسفندان رومانوفی استفاده کنند. زیرا پرورش این نوع، احتیاج به مراقبت بالا و مدیریت ویژه ای دارد. ولی برای باروری بالا و افزایش گله می توان، میش های نژاد خالص را با نژادهای بومی آمیزش می دهند. از ویژگی های مهم گوسفندان رومانوفی، تون باروری بالا، دوقلوزایی و تولید گوشت مرغوب می باشد. درصد چند قلوزایی در آن ها بالا می باشد. به طوری که 100 میش می توانند حدود 290 بره را به دنیا آورند.

بهترین زمان زایمان برای گوسفند رومانوف، در فصل بهار است و بهتر است در طی هر دو سال، سه دوره زایمان وجود  داشته باشد. رشد بره های سالم زنده رومانوفی، تقریبا 250 گرم می باشد.

پشم

پشم ها یکی از محصولاتی هستند که از گوسفند رومانوف تولید می شود. پشم این نوع گوسفندان بسیار مرغوب می باشد. و از فروش آن ها می توان به سود دهی بالایی در این صنعت رسید. از ویژگی های این گونه پشم ها می توان به حجم بالای آن ها، قطر بالای الیاف، ضخامت و جنس آن اشاره کرد.   میانگین وزن پشم هر گوسفند حدود 4/5 کیلوگرم است. کاربرد پشم های خاکستری گوسفندان رومانوفی در فرش و آویزهای تجملاتی خواهد بود.

تولید مثل

سن بالغ شدن در گوسفند رومانوف، 3 تا 4 ماهگی است. و در فصلی که از سال که بالغ شوند می توانند تولید مثل را شروع کنند. آن ها قادرند به علت تمایل جنسی بالا در هر فصلی ازسال، جفت گیری نمایند. اگر نر و ماده های بالغ شده به خوبی تغذیه شوند می توانند به زودتر به وزن بالایی برسند و خود را برای جفت گیری بهتری آماده نمایند. دوره آبستنی این نژاد ها بین 139 تا 149 روز می اشد. در هر زایمان یک گوسفند رومانوفی می تواند یک یا دو بره را به وجود بیاورد. اما هنگام چندقلوزایی می توانند 3 تا 5 قلو بزایند. بیشترین رکود چند قلوزایی مربوط به میش های روسیه ای بوده که رکورد 9 قلوزایی را به نام خود تاکنون ثبت کرده اند. بهتر است زمان زایمان را در فصل بهار بندازیم.

گوسفندان زنده برای بره های سالم و زنده، قبل از جفت گیری نیاز به تغذیه و مراقبت دارند. بهتر است قبل از زمان جفتگیری، به وزن ایده آل برسند و تغذبه بر پایه دانه های غلات باشد. میش های رومانوفی باید از هر گونه استرس های محیطی دور باشند. زیرا استرس زیاد می تواند اثرات مخربی بر بره های تازه متولد شده داشته باشد.

هنگام چند قلوزایی، میش های مادر باید تحت مراقبت فراوان تری باشند. و بهتر است بره های ایجاد شده با شیر دیگر میش تغذیه شوند. زیرا ی میش نمی تواند به طور همزمان به چند بره شیر دهد. تغذیه ناکافی و نامناسب می تواند سبب مرگ بره های رومانوفی قبل از سن بلوغ شود.