دام زند - گوسفند زنده - عرضه دام بهداشتی

گوسفند دامی است که بخاطر استفاده گوشت ،‌ شير ، پشم ، پوست  و زاد و ولد از ارزش خیلی بالايی برخوردار است. در این ميان قابلیت توليد مثل آن از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. اندازه توليد گوشت نيز از موارد مهم اقتصادی در فروش گوسفند زنده به شمار مي آيد. در این راستا مجموعه دامداری آذربایجان افتخار دارد تا در حوزه خدمات تولید و عرضه گوسفند زنده به طور مستقیم در تهران فعالیت کند.

گوشت گوسفند گوشتی است که از ذبح کردن گوسفندان اهلی به دست می‌آید. جدا از گوشت ، به بره گوسفندهای نوجوان نیز میگویند که امکانش نیست به جای گوشت بره از گوسفندان نوجوان استفاده شود.

پشم در دام زنده از مهم ترین ویژگی هایی ایست كه ارزش اقتصادی بسیاری دارد به طوری که کارشناسان تمامی گوسفندان را طبق اندازه كيفيت پشمشان دسته بندی می نمايند. امروزه اقدامات پزشکی و ژنتيكی بسیاری روی این چهار پایان صورت می گیرد تا نژادهای بهتر و موثرتری از این حیوان از نظر پشم بدست آید.

برای مثال نژاد مرينوس كه از نظر پشم مرغوب دارای ویژگی ممتاز هستند. البته نباید از این مساله قافل شد که توليد پشم تا حد بسیار بالا تابعی از وزن و اندازه تار پشم است. وزن دام در دوران شيرخوارگی هم از نکات مهم اقتصادی براي داد و ستد گوسفندان می باشد.

و اما نکته آخر اینکه رشد سريع گوسفند باعث میشود كه گوسفندان در سن پائین تر به وزن مناسب برای ذبح رسيده و زمان کوتاه تري جهت پرواربندی نیاز داشته باشند