دام زند - گوسفند زنده - عرضه دام بهداشتی

پروراندن گوسفند و دام زنده جز مشاغل مهمی است چرا که گوشت آن برای مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. گوسفند زنده به دلیل دارا بودن جثه کوچک، اهلی بودن، تولید گوشت، شیر، پشم و … جزء حیواناتی می باشد که انسان به پرورش آن روی آورده است. از این رو تهیه گوشت سالم از مسائل بسیار مهم برای خریداران آن میباشد.

1) رنگ گوشت سالم بايد قرمز روشن بوده و تيره نباشد. تغيير رنگ دادن قرمز به رنگ سبز، قهوه اي ، خاكستري و کبودی فاسد بودن گوشت را مشخص میکند.

2) سطح خارجي گوشت سالم نبايد مرطوب يا خيس باشد و اگر لايه لزج و چسبناك روي گوشت دیده شد نشانه ی فاسد بودن گوشت است و گوشت سالم نبايد خشك و چروكيده باشد گوشت بايد سفت باشد و قوام خود را داشته باشد. (گوشت دام هاي مسن و ماده ديرپخت بوده و سفت تر از گوشت دام هاي جوان و نر مي باشد)

3)  بوي غير طبيعي ترشيدگي يا بوي تعفن نبايد به مشام برسد در غیر این صورت وجود بوي غيرطبيعي در محل اتصال گوشت به استخوان، نشانه فساد بودن گوشت است.

4)  گوشت سالم بايد كاملا تميز باشد. قارچ زدگی، کبودی و یا خون مردگي نداشته باشد و ذرات مشکوک در آن دیده نشود.

5)  گوشت های موجود در یک فروشگاه بايد با ظرفيت يخچالهاي موجود آن فروشگاه تناسب داشته باشد. بايد كاملا بهداشتي باشد و مهر شده، دارای مهر بهداشتي دامپزشكي بوده و از كشتارگاههاي مورد تاييد دامپزشكي تهيه شود. از خرید گوشت قرمز بدون مهر و برچسب دامپزشکی خودداری نمائید.

6) گوشت موجود در يخچال باید متناسب با ظرفيت يخچال باشد چرا که یخچال باید کاملا تمیز باشد. گوشت سالم  نبايد بیرون از مغازه به صورت آويزان باشد و گوشت مرغ، ماهی، تخم مرغ کله پاچه تمیز نشده در کنار گوشت قرمر نگهداری نگردد.

عمر ماندگاری گوشت گوساله و گاو تازه در یخچال 5 روز، در صورت منجمد بسته بندی شده 12 ماه می باشد

(گوشت گوسفند تازه 3 روز ومنجمد بسته بندی 9ماه) می باشد.

شرایط نگه داشتن گوشت قرمز تازه در یخچال 0 تا 4 درجه و

گوشت منجمد در فریزرهای با دمای 18- تا 25- درجه سانتی گراد می باشد.

7) نگهداري ، فروش و مصرف دنبلان، پستان ، غدد لنفاوي ممنوع است.

8)  بسته بندي باید گوشت را در برابر آلودگي ها و خشك شدن محافظت کند و باید خواص حسي، ظاهري و ساير ويژگي ها را حفظ كند و از نفوذ طعم، رنگ، بو جلوگيري كند و فاقد هر گونه خونابه باشد

9) عواملي كه بهتر است بر روي بسته ها قيد شود شامل مشخصات گوشت  (نوع، سن، جنس، وزن، ميزان چربي سطحي)، تاريخ انجماد (در صورت منجمد بودن)، وزن ، محل كشتار، تاريخ كشتار ، نام و نشاني فروشنده ، قيد جمله در موارد واردات، گوشت هاي بسته بندي شده بايد با توجه به تاريخ مصرف درج شده در يخچال نگهداري شود و در کوتاه ترین زمان فروش رود تا عاری از هرگونه مشکلی باشد.

10) چربی (خوراکی) باید سفید یا متمایل به سفید و سفت، بدون هیچگونه بو و قوام و رنگ غیرطبیعی باشد.

11) گوشت های چرخ شده را در بسته بندی های مورد تایید دامپزشکی تهیه کنید در صورت عدم خرید گوشت چرخ کرده بسته بندی شده به هيچ عنوان گوشت از قبل چرخ شده نباشد و فقط با درخواست مشتري و در حضور مشتري چرخ گردد.

مدت زمان نگهداری گوشت چرخ کرده تازه در دمای یخچال (0 تا 4 درجه سانتیگراد) دو روز و گوشت چرخ کرده منجمد (بسته بندی معمولی) در دمای فریزر (18- درجه سانتیگراد ) سه ماه می باشد.

12) گوشت قرمز منجمد علاوه برخصوصيات بالا بايد موارد زیر را نیز داشته باشد:

بدون امعاء و احشاء و زوائد و ضمائم و چربيهاي ذخيره حفرات سينه و شكم باشد.

گوشت قرمز منجمد باید فاقد هرگونه لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ و قارچ زدگی باشد و آثار سوختگی ناشی از پروسه انجماد ( لکه هایی با رنگ سفید گچی تا خاکستری ) را نداشته باشد.

در داخل بسته بندي گوشت نبايد خونابه يا آب منجمد شده وجود داشته باشد. گوشت منجمد باید بدون عیب و پارگی در بسته بندی سالم دارای نشانه گذاری ( تاریخ تولید و انقضاء ، مجوز سازمان دامپزشکی و … ) به صورت خوانا به زبان فارسی عرضه گردد. نگهداري و عرضه گوشت قرمز بايد در داخل يخچالهاي ويترين دار صورت گيرد. گوشت منجمد بايد در يخچالهاي بابرودت 18تا 25 درجه سانتي گراد زير صفر تا زمان مصرف نگهداري گردد.